پایان فاز اول تامین محتوای سرویس جستجوی مستندات علمی

فاز اول پروژه تامین محتوای سرویس جستجوی مستندات علمی در طرح جویشگر بومی با شناسایی صاحبان محتوا در عرصه مجامع علمی توسط مرکز اطلاعات علمی به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، در فاز اول این پروژه که در تاریخ ۲۹ آبان سال جاری به پایان رسید، کلیه صاحبان محتوای مستندات علمی معتبرکه در حوزه مجامع علمی در کشور فعالیت می کنند، شناسایی و پس از اعتبارسنجی کار نمایه سازی مقالات و ثبت نویسندگان و ارکان این مجامع با هدف تولید محتوای علمی معتبر قابل دسترس در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی آغاز گردید.